THACT Thinks In Actions

Zit je als bedrijf of organisatie met een creatief of een nieuw idee? Wil je een project opstarten of opportuniteiten uitwerken? Wil je de interne organisatie optimaliseren?  Heb je plots nood aan een extra consultant op je project? Wil je…

Bedrijven hebben veel goede ideeën en plannen.  Jammer genoeg blijven deze vaak hangen omdat er praktische bezwaren zijn, er tijdsgebrek is, omdat het kostenplaatje onduidelijk is of omdat het enthousiasme of kennis bij de medewerkers ontbreekt om ook deze taak op zich te nemen, … .

Daarom werk ik als zelfstandige opdrachten uit voor klanten. Onder het motto ‘Thinks in Actions’ ondersteun ik op een enthousiaste en pragmatische manier bedrijven en organisaties bij de realisatie van cruciale veranderingen en nieuwe strategieën. Hierbij ben ik sterk in het creëren van draagvlak en het koersvast tot een goed einde brengen van concrete verandertrajecten. Hierbij word ik als projectmanager of consultant hoofdzakelijk ingezet op domeinen als interne organisatie, communicatie, verandering, interne (logistieke) processen, omgaan met klanten, metingen, … . In kader van projecten organiseer ik tevens workshops, trainingen of evenementen.

Momenteel lopende opdrachten

  • Opmaak business plan en bijhorend financieel plan startersfabriek(Stad Gent – in opdracht van ARCH consulting)
  • Uitwerking plan van aanpak en canvas voor werking rond sfeergebieden voor detailhandel met link naar mobiliteitsplan       (Stad Gent – in opdracht van ARCH consulting)
  • Visievorming & uitwerking nieuw concept inzake klantenbeleving voor het Informatiecentrum van de Provincie (Provincie West-Vlaanderen)
  • Uitwerken van aanpak voor en implementatie van de coaching cel(GFP Training Instituut)

Elke vraag is anders, daarom werk ik op maat en vooral in nauwe samenwerking en communicatie met de opdrachtgever.  Bovendien heeft THACT een breed netwerk aan consultants en experten binnen diverse domeinen. Zo helpen wij samen klanten op een kwalitatieve manier.

Voor een afspraak: saralambrechts@gmail.com of 0475/63.09.55

Advertenties